Skip to content
Interná komunikácia: 4 tipy, ako lepšie pochopiť zmeny v oblasti komunikácie a poučiť sa z nich

Interná komunikácia: 4 tipy, ako lepšie pochopiť zmeny v oblasti komunikácie a poučiť sa z nich

6 juillet 2020

Interná komunikácia je hlavným vektorom firemnej kultúry. Vďaka nej sa noví kolegovia dozvedajú o histórii a hodnotách firmy, zamestnanci sa môžu do diania vo firme aktívnejšie zapájať a vo firme sa tak dlhšie udržia. Interná komunikácia premieňa kultúru spoločnosti do slov a obrazov, čím sa upevňuje súdržnosť tímu. Je symbolom všetkého, vďaka čomu tímová práca funguje, najmä cieľov a spoločných hodnôt.Internú komunikáciu bežne odlišujeme od externej komunikácie, ktorá zahŕňa kontakt s verejnosťou, čiže so spotrebiteľmi. Interná komunikácia je základným pilierom značky zamestnávateľa, zatiaľ čo externá komunikácia tvorí základ spotrebiteľskej značky.Sféry internej a externej komunikácie sa dnes pre existenciu internetu, sociálnych sietí a všadeprítomnosti komunikačných prostriedkov prelínajú. Firmám sa komunikácia čiastočne vymkla spod kontroly, pretože je v rukách tých, ktorých sa najviac týka: zamestnancov na jednej strane, a spotrebiteľov používajúcich internet na strane druhej.Kognitívna disonancia (ľudia sú konfrontovaní s protirečiacimi si informáciami) medzi povahou správ komunikovaných pre zamestnancov a navonok smerom ku klientom môže celú snahu firmy zničiť. Naopak, ich zosúladenie môže byť pre firmu obzvlášť užitočné a nápomocné pri získavaní nových zamestnancov z radov zákazníkov, alebo pri premieňaní zamestnancov na reprezentantov značky firmy.V časoch krízy je konzistentnosť povahy komunikovaných správ oveľa dôležitejšia. Interná komunikácia súvisí aj s ochranou fyzického a psychického zdravia, alebo motiváciou zamestnancov, ktorí sa obávajú o svoju budúcnosť alebo ktorí v tejto situácii nedokážu nájsť zmysel. V časoch krízy sa komunikácia stala otázkou prežitia.Ponúkame vám 4 tipy, vďaka ktorým sa vaša interná komunikácia dostane na vyšší level.

V těchto e-knihy

“*Často si komunikáciu asociujeme s manipuláciou, no pri komunikácii so zodpovednými, dospelými ľuďmi musíme byť úprimní, aj keď býva pravda občas bolestivá. Ľudia majú dokonalú schopnosť zvládnuť zlé správy, dokonca sa s nimi dokážu zmieriť.*” Luc Périnet-Marquet.

Ak budú vaši zamestnanci vašou prioritou, postarajú sa o váš imidž. Pomôžu vám pri výbere nových kolegov, prípadne odporučia tých najlepších a zviditeľnia vás na sociálnych sieťach. O príbehu vašej firmy sa podelia na všetkých relevantných stránkach.

Ak sa zamyslíme nad skutočnou podstatou motivácie, porozumieme, aké negatívne dôsledky nezrelý spôsob komunikácie môže mať. To, či bude mať zamestnanec motiváciu zapájať sa, závisí od jeho vnútornej motivácie (pohnútky k činom teda pramenia z osobného záujmu jednotlivca, než z vízie odmeny). Ak budete teda vychádzať z princípu, že sa zamestnanci zapájajú len zo strachu alebo v očakávaní nejakej odmeny, uniká vám zmysel toho pravého zdroja motivácie!