Skip to content
Onboarding: 5 nápadov, ako ho zlepšiť

Onboarding: 5 nápadov, ako ho zlepšiť

10 juin 2020

Onboarding je oveľa viac než jednoduchý proces, v rámci ktorého nový zamestnanec dostane technické a administratívne podklady k začatiu práce.

Pre dlhodobú spokojnosť s prácou, výkon, nasadenie a udržanie nového zamestnanca je najdôležitejšia kultúrna a sociálna zložka tohto procesu. Prvé dojmy sú kritické: 33% zamestnancov už po prvom týždni vie, či zostanú v spoločnosti dlhodobo.

Dnes je viac ako tretina zmlúv ukončená pred koncom prvého roku, najčastejšie z podnetu zamestnanca. 16% pracujúcich odchádza zo spoločnosti medzi prvým týždňom a tromi mesiacmi po nástupe do nového zamestnania. A toto číslo rastie.

Onboarding je preto kľúčovým strategickým krokom, na ktorý by sa nemalo zabúdať. Tu je 5 nápadov, ktoré vám pomôžu túto oblasť vylepšiť.

V těchto e-knihy

Prvé dojmy sú kritické: 33% zamestnancov už po prvom týždni vie, či zostanú v spoločnosti dlhodobo.

Gamifikácia v onboardingu je spôsob, ako získať veľa informácií v krátkom čase, ale tiež ako urobiť z prvých dní menej stresujúci zážitok.

Bez ohľadu na svoju pozíciu by každý zamestnanec mal rozumieť obchodnému modelu a obchodným výzvam spoločnosti.