Skip to content
Emoční inteligence a její role v managementu

Emoční inteligence a její role v managementu

11 ledna 2021

Publikace, které se zabývají managementem a zároveň emocemi, jsou často praktické příručky, které si kladou za cíl naučit čtenáře ovládat emoce, aby se s jejich pomocí stali lepšími manažery.
K emocím přistupují jako k nechtěné osobě, které se musíte zbavit nebo ji umlčet, aby vás v pracovním prostředí neznemožnila. Takto bychom se ale na své emoce dívat neměli, jsou součástí naší osobnosti a charakterizují i to, jací jsme v profesionálním prostředí.

Pojďme se společně podívat na to, co to emoční inteligence vlastně je a jaká je její role v managementu.

V tomto e-booky

Definice

Emoční inteligenci lze definovat jako schopnost rozpoznávat, chápat a zvládat vlastní emoce i emoce ostatních. Znamená to, že emoce určují naše chování a mají dopad, ať už pozitivní nebo negativní, na naše rozhodnutí. Emoční inteligence je vždy plusem, a v pracovní sféře je někdy dokonce nutná. Zejména když dáváme nebo přijímáme zpětnou vazbu, řešíme vztahy s kolegy, nedostatek zdrojů, procházíme změnami nebo čelíme neúspěchu.

Firemní kultura a emoční nakažlivost

Emoční inteligence na pracovišti se odvíjí od firemní kultury. V některých společnostech je přirozené vyjadřovat pocity a věnovat pozornost pocitům ostatních. V jiných případech je normou neustálá soutěživost a emoce se stávají přítěží v cestě za úspěchem.

Uznejte chyby a omluvte se

Manažeři si někdy myslí, že pokud přiznají chybu, ztratí veškerou důvěryhodnost a respekt zaměstnanců. Opak je pravdou. Schopnost přiznat vlastní chyby pomáhá budovat důvěru a vzbuzuje respekt.