Skip to content

Ideální firma - Co dnes zaměstnanci očekávají?

21 února 2023

Ideální firma - Co dnes zaměstnanci očekávají?

Ještě nikdy předtím nezaznamenali personalisté a zaměstnavatelé takovou změnu během pouhých několika let. Vedle nové generace uchazečů, kteří vstupují na trh práce s konkrétními ideály a boji (v první řadě například boj proti klimatickému oteplování), jsou tu i další fenomény.

Po dvou letech pandemie a omezení trh práce postupně mění podobu a směr. V profesích, které byly špatně placené, nedoceněné, nebo měly náročnou pracovní dobu, je nyní obtížné získávat nové zaměstnance. To se týká nejen restauračních služeb, školství, zdravotnictví, ale také profesí, jako je například letištní personál nebo stevardi – ti všichni možná nejsou tolik mediálně výrazní, nicméně jsou nezbytní.

A přesto, že situace se mění v závislosti na konjunktuře, nezaměstnanost již není pro většinu pracovníků problémem. Nyní jsou to většinou samotné firmy, kdo musí o své zaměstnance bojovat. Aby toho dosáhli, musí o náboru přemýšlet jinak, a to právě s důrazem na nová očekávání uchazečů.

Největší potřebou tohoto desetiletí, všude a v každé generaci, je nalézání smyslu v práci. Uchazeči očekávají, že podnik se bude angažovat ve společenských otázkách, že bude mít definované hodnoty, a ty následně překlopí do reálných činů. Výkon již nemůže existovat sám o sobě, aniž by nebyl kladen důraz na sociální a ekologickou odpovědnost. V neposlední řadě je třeba zaměstnancům poskytnout určitou formu flexibility a zohlednit i péči o jejich duševní zdraví. Na začátku roku 2022 společnost Qualtrics vydala zprávu o tom, že 35% zaměstnanců celosvětově by bylo ochotno dát výpověď, pokud by je zaměstnavatel nutil do práce na plný úvazek.

Díky našemu e-booku zjistíte, jak dobře všechny současné potřeby uchazečů chápete, a jak se v tom zlepšovat. Naučte se vyhovět současným i budoucím požadavkům, abyste mohli lépe rozvíjet vaši firemní kulturu a brand a udrželi si díky tomu spokojené zaměstnance.