Skip to content

Interní komunikace: 4 nápady, jak skoncovat s nesmysly a zapojit týmy do hry

10 června 2020

Interní komunikace: 4 nápady, jak skoncovat s nesmysly a zapojit týmy do hry

Interní komunikace je alfou a omegou podnikové kultury. Noví zaměstnanci se díky ní dozví vše o historii firmy, ale také se naučí základní hodnoty společnosti. Vyvolá u zaměstnanců větší zájem se aktivně zapojit a posílí jejich loajalitu. Tuží vztahy kolektivu, v jejích slovech a obrázcích se totiž skrývá celá podniková kultura. Je to ukázka toho, čeho mohou lidé dosáhnout díky spolupráci a sdílení společných hodnot.

Interní a externí komunikace byly vždy vnímány jako dvě rozdílné věci. Externí komunikace směřuje ven, je určena veřejnosti, tedy spotřebitelům. Interní komunikace byla vždy základním pilířem identity zaměstnavatele stejně jako externí komunikace byla základem identity spotřebitele.

Internet, sociální sítě a všudypřítomné komunikační aplikace ale způsobily stírání hranic mezi externí a interní komunikací. Je čím dál tím těžší rozpoznat, která je která. Komunikace se do jisté vymyká kontrole firem a je nyní v rukou konkrétních osob v první linii: zaměstnanců na straně jedné a spotřebitelů na straně druhé.

Dojde-li ke kognitivnímu nesouladu, tj. jsou-li poskytovány protikladné informace zaměstnancům a zákazníkům, může to mít ničivé důsledky pro veškeré předchozí komunikační snahy firmy. Pokud ale dojde ke sjednocení identit zaměstnance a spotřebitele, může to být pro firmu velkým přínosem. Zaměstnavatel může následně nabírat nové zaměstnance z řad svých spotřebitelů anebo se naopak ze stávajících zaměstnanců mohou stát ambasadoři firemních produktů.

Když nastanou těžké časy, je jednotný tón komunikace důležitější než kdy dřív. Interní komunikace se stává nástrojem k zajištění bezpečnosti (zdravotní a psychologické) i prostředkem motivace pro zaměstnance, kteří se obávají, co jim budoucnost přinese, nebo kteří si mohou znenadání připadat bezvýznamní. V dobách krize se komunikace stává otázkou přežití.

Nabízíme vám 4 tipy, které pomohou vaší společnosti vytvořit interní komunikaci nové generace.