Skip to content
Firemní kultura a růst

Firemní kultura a růst

15 February 2021

Kultura je tématem, o němž se v managementu často diskutuje. Je považována za jednu z nejmocnějších sil ve společnosti. Podle jedné harvardské studie, která zkoumala více než 200 společností, „může silná kultura během 10 let zvýšit výnosy až o 765 %“. Přesto se o fungování kultury ví málo. Jako by byla opředena tajemstvím.

Firemní kultura, která skvěle fungovala v malé skupině jednotlivců (např. startupy s nadšenými zakladateli), se s růstem firmy zcela změnila. Pozitivní kultura, která se vyvinula zcela spontánně, může s růstem společnosti a nástupem velkého počtu nováčků dokonce úplně zmizet. Můžeme zachovat kulturu, i když firma vyroste? Nebo musíme přijmout, že to, co bylo „přirozené“, se musí od určité fáze formalizovat a převést do jasných procesů?

V tomto e-booky

Co znamená firemní kultura a proč je důležitá?

Kultura je jedním z pojmů, které vzbuzují široký zájem. Nejen u antropologů nebo filozofů, ale také u manažerů a pracovníků. Než se začneme zamýšlet nad tím, jak rozvíjet svou kulturu, musíme si nejprve ujasnit, co to vlastně je.

Proč růst ohrožuje kulturu?

Ve světě startupů často padá otázka, jaký počet zaměstnanců začíná „ohrožovat“ původní kulturu. Jak uchovat svoji DNA, když nabíráme stovky nováčků? Jak přimět nového zaměstnance, aby přijal vizi společnosti, když už manažeři nebo zakladatelé nemohou s každým z nich trávit čas? Často zakladatelé startupů naříkají nad tím, že se v průběhu let z firmy „vytratil“ duch a kultura, jako byla v začátcích.

Jak může toxická kultura ohrozit firmu, případ z praxe: Uber a WeWork

Pokud se růst firmy neprojeví přímo tak, že „zničí“ původní kulturu, stává se, že „odhalí“ její škodlivou povahu. Dokud je firma malá, je možné kulturu uchovávat v tajnosti, ale s miliony uživatelů a tisíci zaměstnanců ji již nelze skrývat. Přesně k tomu došlo ve dvou společnostech, které zaznamenaly mimořádný růst.