Skip to content

Change Management

17 avril 2023

Change Management
Když chcete něco změnit, vaši lidé musí vědět jak. Zjistěte, proč ale 70% projektů končí neúspěšně a proč 60% manažerů nerozumí řízení změny. A také, jak se dá change management skillset u vás ve firmě vybudovat.