Skip to content
Ideální firma - Co dnes zaměstnanci očekávají?
Naše doporučená digitální kniha

Ideální firma - Co dnes zaměstnanci očekávají?

Největší potřebou tohoto desetiletí, všude a v každé generaci, je nalézání smyslu v práci. Uchazeči očekávají, že podnik se bude angažovat ve společenských otázkách, že bude mít definované hodnoty, a ty následně překlopí do reálných činů. Výkon již nemůže existovat sám o sobě, aniž by nebyl kladen důraz na sociální a ekologickou odpovědnost. V neposlední řadě je třeba zaměstnancům poskytnout určitou formu flexibility a zohlednit i péči o jejich duševní zdraví. Na začátku roku 2022 společnost Qualtrics vydala zprávu o tom, že 35% zaměstnanců celosvětově by bylo ochotno dát výpověď, pokud by je zaměstnavatel nutil do práce na plný úvazek.

Díky našemu e-booku zjistíte, jak dobře všechny současné potřeby uchazečů chápete, a jak se v tom zlepšovat. Naučte se vyhovět současným i budoucím požadavkům, abyste mohli lépe rozvíjet vaši firemní kulturu a brand a udrželi si díky tomu spokojené zaměstnance.