Skip to content
Ako riadiť rozptýlené tímy

Ako riadiť rozptýlené tímy

10 června 2020

Bez ohľadu na skutočnú geografickú vzdialenosť je v dnešnej dobe každý tím aspoň čiastočne rozptýlený. Kancelária sa stáva čím ďalej tým viac rozdeleným priestorom, zamestnanci majú tendenciu pracovať z viacerých miest – z domu, coworkingových priestorov alebo kaviarňach. **Pre manažérov je preto nesmierne dôležité vedieť, ako takýto rozptýlený tím viesť.**

V prípade rozptýlených tímov vzniká množstvo situácii, ktoré je potrebné riešiť: zavádzanie nových tímových rituálov, používanie tých správnych nástrojov a vnímanie ich kladov aj záporov, budovanie firemnej kultúry bez dennodenného osobného kontaktu kolegov, zaistenie spokojnosti a zdravia zamestnancov pracujúcich na diaľku, docielenie efektívneho projektového riadenia a objavenie potenciálu multikultúrneho tímu.

Cieľom tohto e-booku je za pomoci konkrétnych príkladov a tipov ukázať, prečo by sa vedenie rozptýleného tímu nemalo podceňovať. Praktické rady vám následne pomôžu zlepšiť spoluprácu a zefektívniť komunikáciu.

V těchto e-knihy

V roku 2018 29 % zamestnancov v súkromnom sektore vykonávalo svoju prácu čiastočne aj na diaľku, pričom v roku 2017 to bolo 25 %.

Väčšina spoločností čelí aspoň do určitej miery rozptýleným tímom kvôli rastu všadeprítomných pracovných príležitostí.

Nedávna štúdia z Harvadu ukazuje, že zamestnanci pracujúci v open space trávia fyzickou interakciou s kolegami o 73 % menej času a posielajú o 67 % viac e-mailov.