Skip to content
Průzkum pracovního tempa 2023

Průzkum pracovního tempa 2023

27 března 2023

Do životů lidí i do pracovního trhu navíc vtrhly další, nové krize. Válka na Ukrajině, zvyšování cen energií nebo rostoucí životní náklady zasáhly všechny pracovníky v Česku.
Jak se všechny tyto nové výzvy, obavy i naděje propisují do priorit, požadavků a hodnot firem i pracovníků? Odpověď na tuto otázku dává Průzkum pracovního tempa v Česku 2023 společnosti Welcome to the Jungle a IPSOS, který se zaměřil na zaměstnance, jejich spokojenost s rovnováhou osobního a pracovního života a na jejich postoje k flexibilním pracovním opatřením.

V tomto e-booky