Skip to content

Alkohol ve firemním prostředí

13 avril 2023

Alkohol ve firemním prostředí
Téma alkoholu a jiných návykových látek je pro mnohé společnosti a firmy doposud tabu. Jsme zvyklí ho řešit na zákonné úrovni případně na úrovni BOZP. Není tomu tak dávno, co byla obdobným tabu i jiná témata a dnes už jsou běžnou součástí firemního prostředí. Pojďme se společně podívat na toto téma jako další součást well-beingu a vydejme se tak cestou prevence a vytváření podpůrného prostředí i v tomto kontextu.