Skip to content

Interná komunikácia: 4 tipy, ako lepšie pochopiť zmeny v oblasti komunikácie a poučiť sa z nich

6 juillet 2020

Interná komunikácia: 4 tipy, ako lepšie pochopiť zmeny v oblasti komunikácie a poučiť sa z nich

Interná komunikácia je hlavným vektorom firemnej kultúry. Vďaka nej sa noví kolegovia dozvedajú o histórii a hodnotách firmy, zamestnanci sa môžu do diania vo firme aktívnejšie zapájať a vo firme sa tak dlhšie udržia. Interná komunikácia premieňa kultúru spoločnosti do slov a obrazov, čím sa upevňuje súdržnosť tímu. Je symbolom všetkého, vďaka čomu tímová práca funguje, najmä cieľov a spoločných hodnôt.Internú komunikáciu bežne odlišujeme od externej komunikácie, ktorá zahŕňa kontakt s verejnosťou, čiže so spotrebiteľmi. Interná komunikácia je základným pilierom značky zamestnávateľa, zatiaľ čo externá komunikácia tvorí základ spotrebiteľskej značky.Sféry internej a externej komunikácie sa dnes pre existenciu internetu, sociálnych sietí a všadeprítomnosti komunikačných prostriedkov prelínajú. Firmám sa komunikácia čiastočne vymkla spod kontroly, pretože je v rukách tých, ktorých sa najviac týka: zamestnancov na jednej strane, a spotrebiteľov používajúcich internet na strane druhej.Kognitívna disonancia (ľudia sú konfrontovaní s protirečiacimi si informáciami) medzi povahou správ komunikovaných pre zamestnancov a navonok smerom ku klientom môže celú snahu firmy zničiť. Naopak, ich zosúladenie môže byť pre firmu obzvlášť užitočné a nápomocné pri získavaní nových zamestnancov z radov zákazníkov, alebo pri premieňaní zamestnancov na reprezentantov značky firmy.V časoch krízy je konzistentnosť povahy komunikovaných správ oveľa dôležitejšia. Interná komunikácia súvisí aj s ochranou fyzického a psychického zdravia, alebo motiváciou zamestnancov, ktorí sa obávajú o svoju budúcnosť alebo ktorí v tejto situácii nedokážu nájsť zmysel. V časoch krízy sa komunikácia stala otázkou prežitia.Ponúkame vám 4 tipy, vďaka ktorým sa vaša interná komunikácia dostane na vyšší level.